CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY CẢNH KIM GIÁP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY CẢNH KIM GIÁP

Mã số doanh nghiệp : 0313728301

Đại diện: Hoàng Tiến Giáp
 

Địa Chỉ: Kios số 17 Thành Thái, P. 14, Q.10, TP.HCM - Điện Thoại: 0918 205 288
|
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm
Phân Cá (Mỹ) tan chậm 10kg
Phân bón lá Amino Quelant - Minors 1 lít
Phân bón lá Amino Quelant - Minors 500ml
Siêu rễ Raykat start 1 lít-Tây Ban Nha
Siêu rễ Raykat start 100ml-Tây Ban Nha
Phân bón Tera sorb foliar 3.8 lít
Phân bón Tera sorb foliar 100ml
Phân bón Terra Sorb-4 3.8 lít
Phân bón Terra Sorb-4 200ml
Phân bón Terra Sorb-4 1 lít
Phân bón Terra Sorb-4 500ml
Phân bón Tera sorb foliar 1lit
Phân bón Tera sorb foliar 500ml
Phân bón Đầu trâu pha sẵn Spray-3 500ml
Phân bón Đầu trâu pha sẵn Spray-2 500ml
Phân bón Đầu trâu pha sẵn Spray-1 500ml
Phân bón Đầu trâu 901 Loại 400gr
Phân bón Đầu trâu 701 Loại 400gr
Phân bón Đầu trâu 501 Loại 400gr
Phân bón Đầu trâu 901 Loại 100gr
Phân bón Đầu trâu 701 Loại 100gr
Phân bón Đầu trâu 501 Loại 100gr
Rọ đựng phân tan chậm KGF
Keikisupper Xanh 15cc
Số lượng: 1-24 (của 240)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« · »